Na vsebino
EN
20. 7. 2023

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja GH Holding v zadevi »Nakup in all inclusive vzdrževanje RTG/CT naprav z vključeno pripravo prostorov«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup in all inclusive vzdrževanje RTG/CT naprav z vključeno pripravo prostorov«,v sklopih 1, 2, 3 in 4, ki ga izvaja naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, obravnavala zahtevek za revizijo vlagatelja GH Holding, d.o.o., Ljubljana.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik v postopku pravnega varstva izkazal obstoj utemeljenih in objektivno opravičljivih razlogov, povezanih s predmetom javnega naročila, zaradi katerih zahteva RTG aparat s stenskim stativom, ki ima vgrajen fiksen detektor, in ne dopušča, da bi ponudniki ponudili RTG aparat, ki ima v stenskem stativu nameščen prenosen detektor. Naročnik je pri oblikovanju spornih zahtev upošteval razlike v tehničnih rešitvah fiksnih in prenosnih detektorjev iz razloga tekočega in zanesljivega izvajanja RTG preiskav in z namenom zmanjšanja tveganj časovnih zastojev pri izvajanju preiskav, kot tudi z namenom zmanjšanja tveganj napak v procesu ustvarjanja RTG slike. Državna revizijska komisija je zato vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija pa ni presojala navedb vlagatelja, da naročnik ne omogoča sodelovanja v postopku javnega naročanja gospodarskim subjektom, ki lahko ponudijo RTG aparat, pri kateri je mogoče detektor uporabljati v dveh funkcijah, in sicer ali kot fiksen detektor ali kot prenosen detektor, saj naročnik na Portalu javnih naročil ni prejel vprašanja v tej smeri, zato je obstajala procesna omejitev za presojo tej navedb. 

Natisni stran