Na vsebino
EN
24. 5. 2023

DKOM odločila o zahtevku za revizijo vlagatelja Salus v zadevi »Dobava zdravil brez recepta«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zdravil brez recepta«, ki ga izvaja naročnik Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica v svojem imenu in v imenu 12 javnih lekarniških zavodov, obravnavala zahtevek za revizijo vlagatelja Salus, d.o.o., Ljubljana.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da je naročnik nekatere določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oblikoval v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja.


Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik s spremembo nekaterih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila že sam delno ugodil zahtevku za revizijo. V preostalem delu je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, ker vlagatelj ni izkazal zatrjevanih naročnikovih kršitev.

Natisni stran