EN
13. 9. 2022

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Cengiz v zadevi »Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, na 3. razvojni osi sever; sklop C – Škale, sklop E – Velunja«

Državna revizijska komisija je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turčija, odločala v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, na 3. razvojni osi sever; sklop C – Škale, sklop E – Velunja«, ki ga izvaja naročnik DARS, d.d., Celje.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo izpodbijal naročnikovo odločitev, da mu ne prizna sposobnosti za sodelovanje v nobenem izmed dveh sklopov pri oddaji javnega naročila po omejenem postopku, iz razloga, ker vlagatelj kot gospodarski subjekt iz Turčije nima pravno zagotovljenega dostopa do konkretnega javnega naročila. 

V postopku pravnega varstva je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila omejil dostop do zadevnega javnega naročila gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU oz. Slovenije, za kar ima naročnik podlago v 25. členu Direktive 2014/24 in 11. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Državna revizijska komisija je tudi ugotovila, da ne obstoji mednarodni sporazum, ki bi gospodarskim subjektom iz Turčije omogočal dostop do trga javnih naročil EU oz. Slovenije, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Natisni stran