EN
17. 8. 2022

DKOM ugotovila utemeljenost zahtevka za revizijo vlagatelja Avtobusni promet Murska Sobota v zadevi »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri javnem naročilu »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«, naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, obravnavala zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj Avtobusni promet Murska Sobota, d. d., Murska Sobota, vložil zoper odločitev o oddaji za sklop 5.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, vendar ni razveljavila odločitve o oddaji za sklop 5, saj jo je razveljavil že naročnik, ko je delno ugodil zahtevku za revizijo, ki ga je vložil zagovornik javnega interesa Računsko sodišče RS.

Vlagatelj je uveljavljal kršitve, ki se nanašajo na pravico do vpogleda v dokumentacijo, izbiro ponudbe izbranega ponudnika ter vrstni red oddaje sklopov in objavo.

Naročnik je v predrevizijskem postopku zavrnil zahtevek za revizijo, vendar ga je nato, ko je pred Državno revizijsko komisijo že potekal revizijski postopek, zaradi odločanja o zahtevku za revizijo zagovornika javnega interesa Računsko sodišče RS »pripoznal«, zaradi česar »se odločitev naročnika v sklopu 5 v celoti razveljavi«. Naročnik je s tem ravnanjem, ki je nastalo kot posledica obravnave zahtevka za revizijo, ki ga je vložil zagovornik javnega interesa Računsko sodišče RS, upošteval, da je vlagatelj upravičen do ene izmed posledic, ki jih je zasledoval z zahtevkom za revizijo. Državna revizijska komisija je zato ugotovila, da vlagatelj več ne izkazuje pravnega interesa za vodenje revizijskega postopka za namen sprejema odločitve o razveljavitvi odločitve o oddaji za sklop 5, saj se vlagateljev položaj zaradi obravnave še drugih kršitev, ki se nanašajo na izbiro ponudbe izbranega ponudnika, ne bi mogel več izboljšati, saj bi bila v primeru njihove utemeljenosti lahko posledica le razveljavitev odločitve o oddaji za sklop 5, kar je vlagatelj zaradi naročnikovega ravnanja pri obravnavi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil zagovornik javnega interesa Računsko sodišče RS, že dosegel. S tem je odpadla tudi potreba za odločanje Državne revizijske komisije o kršitvi vlagateljeve pravice do vpogleda v dokumentacijo. Državna revizijska komisija pa v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na vrstni red oddaje sklopov in objavo, ni ugotovila kršitev v smislu kršitev iz drugega odstavka 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, zaradi katerih bi morala po uradni dolžnosti v celoti razveljaviti postopek za navedeno javno naročilo »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«

Natisni stran