EN
26. 7. 2022

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja Nomago v zadevi »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva za »Izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«, naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, obravnavala zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj Nomago, d. o. o., Ljubljana, vložil zoper odločitev o oddaji za sklop 7.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 7.

Vlagatelj je uveljavljal, da mu je naročnik kršil pravico do vpogleda v dokumentacijo, da je izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav ta ni dopustna, da je kršil pravila glede dopolnitve ponudb, in da naročnik ni pripravil obrazložitve odločitve o oddaji skladno z zakonskimi zahtevami. Državna revizijska komisija je najprej obravnavala kršitvi glede dopolnitve ponudbe in priprave obrazložitve odločitve o oddaji, saj bi ugotovitev katerekoli od teh kršitev zahtevala razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 7. Državna revizijska komisija ni ugotovila kršitve glede dopolnitve ponudbe, je pa ugotovila kršitev glede priprave obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 7. Državna revizijska komisija je zato razveljavila odločitev o oddaji za sklop 7. Državni revizijski komisiji ni bilo treba posebej odločati še o drugih kršitvah, saj se vlagateljev položaj zaradi tega v zvezi z možnostjo razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 7 ne bi v ničemer spremenil.
 

Natisni stran