EN
13. 7. 2022

DKOM ugotovila utemeljenost pritožbe zagovornika javnega interesa Računsko sodišče RS v zadevi \"Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju RS\"

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva v zadevi »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«, naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, obravnavala pritožbo, ki jo je zagovornik javnega interesa Računsko sodišče Republike Slovenije vložil zoper odločitev, da se zavrže zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je pritožba utemeljena, zato je razveljavila odločitev, da se zavrže zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je pritrdila zagovorniku javnega interesa Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je uveljavljal, da je zahtevek za revizijo vložil pravočasno.

Natisni stran