Na vsebino
EN
20. 4. 2022

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Scapelab IN v zadevi »Javni natečaj za novo sodno stavbo Ljubljana«

Državna revizijska komisija je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Scapelab IN, d.o.o., Ljubljana, odločala v postopku pravnega varstva v zvezi z izvedbo projektnega natečaja »Javni natečaj za novo sodno stavbo Ljubljana«, ki ga izvaja naročnik Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.


Vlagatelj Scapelab IN v zahtevku za revizijo in dopolnitvi zahtevka za revizijo izpodbija naročnikovo odločitev o tem, kateri elaborati prejmejo nagrado. 
Vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikovih kršitev, ko je nagrajene elaborate pripustil k ocenjevanju. Pomanjkljivosti v nagrajenih elaboratih, ki jih v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, se namreč nanašajo na elemente, za katere je naročnik v dokumentaciji določil, da jih bo upošteval v okviru  meril za ocenjevanje. Vlagatelj v postopku pravnega varstva tudi ni izkazal, da med žirijo in avtorji nagrajenih elaboratov obstaja nasprotje interesov. 


Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal zatrjevanih naročnikovih kršitev pri izvedbi projektnega natečaja, je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Natisni stran