EN
26. 1. 2022

DKOM odločila, da se vlagatelju Scapelab IN v zadevi \"Javni natečaj za novo sodno stavbo Ljubljana\" dovoli vpogled v dwg datoteke

Državna revizijska komisija je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Scapelab IN, d.o.o., Ljubljana, odločala v postopku pravnega varstva v zvezi z izvedbo projektnega natečaja »Javni natečaj za novo sodno stavbo Ljubljana«, ki ga izvaja naročnik Ministrstvo za pravosodje RS v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Vlagatelj Scapelab IN v zahtevku za revizijo zatrjuje, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v DWG datoteke nagrajenih elaboratov in da bi naročnik moral nagrajene elaborate že pred ocenjevanjem izločiti.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da podatki v DWG datotekah predstavljajo avtorsko delo, da avtorji na naročnika niso prenesli materialne avtorske pravice reproduciranja, in da posledično naročnik nima pravice razmnoževanja avtorskega dela. Državna revizijska komisija zato ni ugotovila naročnikovih kršitev, ko vlagatelju ni posredoval DWG datotek, ampak je ugotovila naročnikovo kršitev, ker vlagatelju ni omogočil seznanitve s podatki v DWG datotekah nagrajenih elaboratov tako, da bi mu jih dal na vpogled. Državna revizijska komisija je zato naročniku naložila odpravo kršitve, vlagatelju pa je Državna revizijska komisija dovolila, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je v tem delu pridobil pri vpogledu.

O preostalih revizijskih očitkih bo Državna revizijska komisija odločala po dopolnitvi zahtevka za revizijo. Če vlagatelj zahtevka za revizijo ne bo dopolnil, bo Državna revizijska komisija odločala o preostalih revizijskih očitkih po poteku roka, določenega za dopolnitev zahtevka za revizijo.

Natisni stran