EN
11. 1. 2022

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja SIB, d.o.o., v zadevi »Izvajanje storitev pravnega svetovanja pri izvedbi skupnega javnega naročila za dobavo zdravil za potrebe lekarniških zavodov«

Državna revizijska komisija je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SIB, d.o.o., Maribor, odločala v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje storitev pravnega svetovanja pri izvedbi skupnega javnega naročila za dobavo zdravil za potrebe lekarniških zavodov«, naročnika Lekarniška zbornica Slovenije. 

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.     

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik določil referenčne zahteve v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov in načelom sorazmernosti, s tem, ko je izkazovanje referenčnih poslov za ponudnika in kadre omejil na postopke oddaje javnih naročil, katerih predmet je bila dobava zdravil. Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju z že izpostavljenimi temeljnimi načeli javnega naročanja, s tem, ko je zahteval, da nominirani kadri izkažejo objave člankov in da ima vsaj eden nominiran kader opravljan pravniški državni izpit. Vlagatelj je izkazal tudi nezakonitost naročnikovih zahtev, povezanih z višino letnega prometa in izdelavo projektne naloge.   

Državna revizijska komisija je zahtevku za revizijo družbe SIB, d.o.o., ugodila in razveljavila celoten postopek javnega naročila.  

Natisni stran