Na vsebino
EN
20. 11. 2019

DKOM razveljavila razpis Lekarniške zbornice Slovenije za dobavo zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev

Državna revizijska komisija (DKOM) je na podlagi zahteve za revizijo postopka vlagatelja Salus, d.o.o., razveljavila razpis Lekarniške zbornice Slovenije za dobavo zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev.

 V obrazložitvi je DKOM navedla, da ne drži naročnikova trditev, da v javnem naročilu zdravil ni mogoče konkurirati s ceno. Res sicer drži, da za področje določanja cen zdravil velja posebna ureditev Zakona o zdravilih (ZZdr-2), zaradi česar se cene zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev, ne oblikujejo prosto na trgu, vendar pa ZZdr-2 ne zapoveduje najvišje možne cene zdravil, kadar jih v postopkih javnih naročil naročajo javni zavodi.

Področje določanja cen zdravil je urejeno na način, da javna agencija Republike Slovenije (JAZMP) določi najvišjo dovoljeno ceno zdravila, ki je zgolj ena izmed veljavnih cen, ki jih morajo uporabljati poslovni subjekti, ki kupujejo in prodajajo oziroma izdajajo zdravila. Poleg te je lahko veljavna cena tudi nižja cena na podlagi sklenjenega dogovora med veletrgovci in izvajalci lekarniške dejavnosti v postopkih javnega naročanja, pri čemer zakonodaja ne določa najnižjih dovoljenih dogovorjenih cen. Torej ne drži trditev naročnika, da v postopkih javnega naročanja konkuriranje s cenami zdravil ni mogoče oz. da cene zdravil v javnem naročilu ne bi mogle biti nižje od najvišjih dogovorjenih cen iz Centralne baze zdravil (CBZ). Naročnik je določil merila v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), saj zakon določa, da se javno naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki se določi na podlagi cene ali stroškov. Nizka cena je eden izmed bistvenih indikatorjev ekonomske ugodnosti posamezne ponudbe, naročnik pa se je v postopku, da morajo ponudniki ponuditi zdravila po najvišjih določenih cenah, odločil, da tega elementa ne bo upošteval, ne da bi za to imel utemeljene razloge v ureditvi določanja cen zdravil.

Naročnik je s tem, ko je popuste predvidel le v posebnih okoliščinah in ko je njihovo višino določil vnaprej, omejil konkurenco med ponudniki, in preprečil izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe.

DKOM je zato na podlagi ugotovljenega in na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja Salus, d.o.o., in v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila.

Natisni stran