Na vsebino
EN
30. 5. 2023

Delegacija DKOM na delovnem obisku pri Republiški komisiji za zaščito pravic v postopkih javnih naročil iz Srbije

Delegacija Državne revizijske komisije pod vodstvom predsednika Sama Červeka je 25. maja 2023 obiskala Republiško komisijo za zaščito pravic v postopkih javnih naročil iz Srbije. Na dvodnevnem delovnem obisku obeh organov pravnega varstva na področju javnega naročanja, katerega namen je bil izmenjava izkušenj in dobrih praks, ki jih prinaša področje javnega naročanja, so bili izpostavljeni pogledi in mnenja, kako premagovati skupne profesionalne izzive v javnem naročanju, upoštevaje usklajevanja s pravnim redom Evropske unije.

Predstavniki obeh organov pravnega varstva v javnem naročanju so obravnavali aktualne vsebine, kot so razvojni načrti sistema pravnih sredstev Evropske unije, institucionalni modeli sistema pravnih sredstev v državah članicah Evropske unije, najnovejša praksa na nacionalni ravni in Sodišča Evropske unije ter digitalizacija postopka pravnega varstva pri javnih naročilih v Sloveniji in Srbiji.

Predstavniki Državne revizijske komisije in Republiške komisije za zaščito pravic v postopkih javnih naročil med delovnim sestankom Predstavniki Državne revizijske komisije in Republiške komisije za zaščito pravic v postopkih javnih naročil med delovnim sestankom

Predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek je izpostavil aktualno stanje pravnih sredstev na področju javnega naročanja v Sloveniji in Evropski uniji ter ključne aktivnosti in odmevnejše primere, s katerimi se sooča Državna revizijska komisija.

Namestnica predsednice srbske Republiške komisije za zaščito pravic v postopkih javnih naročil Vesna Gojković Milin je predstavila mejnike, vizijo in napredek razvoja srbske komisije ter prihajajoče spremembe zakonodajnega okvira, ki ureja javno naročanje v Republiki Srbiji. Skupaj s članicama srbske komisije Vesno Stanković in Mersiho Marković je osvetlila sistem imenovanja predsednika in članov komisije ter navedla najpogostejše prekrške v postopku javnega naročanja. Ob tem je poudarila, da bo morala komisija večjo pozornost nameniti odnosom z mediji in slediti praksi Državne revizijske komisije. Vsi prisotni so bili mnenja, da je za uspešno predstavljanje dela organov pravnega varstva na področju javnega naročanja zelo pomembna takojšnja in odprta komunikacija z mediji ter drugimi zainteresiranimi javnostmi.      

Članica Državne revizijske komisije dr. Mateja Škabar je omenila status in neodvisnost organov, specializiranih za pravno varstvo, ter način imenovanja članov in njihovo samostojnost v organih pravnega varstva. Med drugim je opozorila tudi na korupcijo v javnem naročanju, ki je spodbudila celovito razpravo vseh udeleženih.

Član Državne revizijske komisije Igor Luzar je prikazal razloge in primere izločitve ponudnikov iz postopka oddaje javnih naročil v povezavi s prekrški na tem področju ter statističnimi podatki.  

Član Državne revizijske komisije Aleksander Petrovčič je pojasnil pravdni postopek, sodni značaj organov, pristojnih za pravno varstvo, s poudarkom na upravnem sporu kot pravnem sredstvu, ki ga je možno sprožiti zoper nekatere odločitve Državne revizijske komisije.

Višji svetovalec Državne revizijske komisije Marko Zupanc je podal najnovejšo sodno prakso Evropske unije, ki je pomembno vplivala na delo Državne revizijske komisije v zadnjih nekaj letih.

Ob zaključku srečanja je sledila poglobljena strokovna diskusija, ki pripomore k utrjevanju dolgoročnega uspešnega sodelovanja med Državno revizijsko komisijo in Republiško komisijo za zaščito pravic v postopkih javnih naročil iz Srbije.

Natisni stran