Na vsebino
EN
2. 11. 2022

DKOM ugotovila utemeljenost zahtevka za revizijo zagovornika javnega interesa AVK v zadevi »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva za »Izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«, naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, obravnavala zahtevek za revizijo, s katerim je zagovornik javnega interesa Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence izpodbijal naročnikova ravnanja, storjena pred potekom roka za prejem ponudb (oblikovanje sklopov, pravili v zvezi z omejitvijo in vrstnim redom oddaje sklopov, določitev enega izmed meril, določitev pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti glede avtobusov in voznikov, objava maksimalno dovoljene cene). 

Državna revizijska komisija je ugotovila, da so podane nekatere kršitve, ki jih je zagovornik javnega interesa Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence uveljavljal v zvezi z naročnikovimi ravnanji, storjenimi pred potekom roka za prejem ponudb, zaradi česar bi morala ugoditi zahtevku za revizijo in v celoti razveljaviti postopek za »Izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«, kot je predlagal zagovornik javnega interesa Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. Ker pa je Državna revizijska komisija v celoti razveljavila postopek za »Izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije« že na podlagi obravnavanega zahtevka za revizijo zagovornika javnega interesa Računsko sodišče Republike Slovenije (sklep št. 018-040/2022-57 z dne 28. 9. 2022), je s sklepom ugotovila, da je zahtevek za revizijo zagovornika javnega interesa Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence utemeljen. 

Natisni stran