EN
26. 9. 2022

DKOM sodelovala na srečanju ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Državna revizijska komisija kot organ pravnega varstva na področju javnega naročanja že od samega začetka aktivno sodeluje na srečanjih Mreže prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ter s konstruktivnimi in zavzetimi aktivnostmi pomaga pri vzpostavljanju dobrih praks, zato se je njena predstavnica, članica Državne revizijske komisije dr. Mateja Škabar, udeležila srečanja posebne ekspertne skupine Evropske komisije za področje pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil, ki je od 22. do 23. septembra 2022 potekalo v Pragi.

20220923_093300.jpg

Gre za pomembno srečanje ekspertne skupine, ki od njene ustanovitve 2017 poteka dvakrat letno, v organizaciji in sodelovanju z Evropsko komisijo - Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (DG GROW).

Ekspertno skupino Mreža prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (EU Network of first instance public procurement review bodies) je Evropska komisija ustanovila z namenom svetovanja glede vseh vprašanj, povezanih z izvajanjem evropskih direktiv o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, in delovanjem nacionalnih sistemov pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Zaradi izjemnega pomena javnih naročil za gospodarstvo je Komisija ekspertno skupino uvrstila v Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (DG GROW). Ekspertno skupino sestavljajo države članice EU ter Norveška in Švica.

Temeljni cilj sodelovanja organov držav Evropske unije, ki so zadolženi za prvo stopnjo revizije postopkov javnih naročil, je prav oblikovanje skupnih standardov in kazalnikov, ki bi posameznim državam pomagali pri oblikovanju najbolj učinkovitih sistemov.

20220923_093159.jpg

Na dnevnem redu srečanja ekspertne skupine je predsednica Državne revizijske komisije Hrvaške predstavila pregled kršitev Uredbe Sveta (EU) 2022/576 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in sicer pri različnih evropskih državah, pri katerem je s prispevkom sodelovala tudi Državna revizijska komisija. Gre za tako imenovano uredbo o sankcijah, ki je uvedla omejitve glede poslovanja z ruskimi državljani in ruskimi podjetji na področju javnih naročil in koncesij, ki so jih tudi v Republiki Sloveniji dolžni spoštovati vsi naročniki.

Predstavniki Generalnega direktorata so prikazali pregled sodne prakse Sodišča EU in nerešenih zadev v zvezi z javnimi naročili in pravnimi sredstvi ter neposredne oddaje javnih naročil in pregled njihovih zakonitosti.

Zanimivo razpravo med udeleženci je spodbudilo predavanje predstavnice urada za varstvo konkurence Češke o neobveznih razlogih za izključitev iz postopka javnega naročanja in pregled primerov, ki se nanašajo na ta institut.

Srečanje ekspertne skupine se je zaključilo z obravnavo primerov zahtevkov za revizijo v zadevah z navedbami manjšega pomena, ki jih je podala predstavnica urada za javna naročila iz Slovaške, ter z izmenjavo najboljših praks o vidikih, ki vplivajo na število revizijskih postopkov.

Sodelovanje na srečanju prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je za Državno revizijsko komisijo zelo pomembno in zaželeno tudi z vidika priložnosti opravljenih pogovorov z evropskimi kolegi o konkretnih predlogih in uspešnih praksah, ki lahko prispevajo k učinkoviti spremembi in izboljšavi slovenske zakonodaje s področja javnega naročanja.

Natisni stran