Katalog IJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organaDržavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Odgovorna uradna osebaSamo Červek, univ. dipl. prav., predsednik Državne revizijske komisije
Datum prve objave kataloga9. 12. 2004
Datum zadnje spremembeDecember 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.dkom.si/
Druge oblike katalogaV fizični obliki – dostopen v prostorih Državne revizijske komisije (Slovenska 54, 1000 Ljubljana)

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja organaDržavna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ odloča o zakonitosti oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja, zagotavlja pravno varstvu v postopku podelitve nekaterih koncesij, odloča pa tudi kot prekrškovni organ v postopku o prekršku zaradi prekrškov, ki jih določajo ZPVPJN, ZJN-3, ZJNPOV in ZNKP.


2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot/
Organigram organaZaposleni na Državni revizijski komisiji


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojne osebe
 • Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav., svetovalka predsednika Državne revizijske komisije, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, tel.: 01/234-28-00; e-naslov:
 • mag. Zlata Jerman, univ. dipl. prav., vodja Oddelka za prekrškovne zadeve, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, tel.: 01/234-28-00, e-naslov:
 • Vojko Maksimčuk, univ. dipl. prav., višji svetovalec Državne revizijske komisije, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, tel.: 01/234-28-00, e-naslov:


2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

Državni predpisi
Predpisi Evropske unije

 

2.d Sprejeti in predlagani strateški in programski dokumenti ter pomembnejša poročila, stališča, mnenja in analize z delovnega področja organa

 

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

1. revizijski in pritožbeni postopek, kot ju določa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja:
- Opis poteka postopkov pravnega varstva
- Shema poteka postopkov pravnega varstva

2. postopek o prekršku

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Informacije o organizaciji, pristojnostih, načinu dela in zaposlenih, letna poročila ter sprejete odločitve v postopkih pravnega varstva so dostopni na spletni strani Državne revizijske komisije (http://www.dkom.si/).
Državna revizijska komisija zaradi postopka o prekršku vodi vpisnike in pomožne knjige ter evidenco pravnomočnih odločb o prekršku.

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Elektronska pošta
  Prek elektronskega naslova
 • Fizični dostop
  - pošiljanje po pošti;
  - posredovanje informacij po telefonu;
  - na zgoščenkah (CD-jih) Letnih poročil, ki jih Državna revizijska komisija na prošnjo zainteresiranih posreduje po pošti;
  - na sedežu Državne revizijske komisije (Slovenska 54, 1000 Ljubljana) vsak delavnik od 9. do 15. ure.
 • Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
  Spletna stran Državne revizijske komisije je izdelana v skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Mogoče je povečevati pisavo, informacije pa so le v tekstovni obliki.
  Dostop na sedežu Državne revizijske komisije je omogočen osebam na invalidskih vozičkih.

 

4. STROŠKOVNIK

Morebitni stroški se obračunajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

5. STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Morebitni stroški se obračunajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani Državne revizijske komisije (http://www.dkom.si/). Kot pogoj za ponovno uporabo je treba navesti vir podatkov, in sicer »Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija«.

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Sprejete odločitve Državne revizijske komisije
 2. Informacije o poteku postopkov in sprejetih odločitvah Državne revizijske komisije
 3. Dokumenti iz spisovne dokumentacije postopkov pravnega varstva po ZPVPJN in postopkov o prekršku

 

Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk Državne revizijske komisije