Člani

Državno revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in šest članov, ki imajo status državnega funkcionarja. Njihov mandat je osem let in so lahko ponovno imenovani. Predsednika in člane imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog komisije, pristojne za mandate in volitve. Poleg predsednika in članov so na Državni revizijski komisiji zaposleni še svetovalci in podporno osebje.

Marko Medved, univ. dipl. prav.

Član Državne revizijske komisije

Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.

Članica Državne revizijske komisije

mag. Gregor Šebenik

Član Državne revizijske komisije

dr. Mateja Škabar

Članica Državne revizijske komisije

Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.

Članica Državne revizijske komisije

Andraž Žvan, univ. dipl. prav.

Član Državne revizijske komisije