Zaposleni

Kabinet predsednika

Irenca Dolničar

Vodja vpisnika 

Nataša Gladek, dipl. upr. ved

Sekretarka kabineta predsednika 

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Svetovalka predsednika Državne revizijske komisije, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

mag. Tadeja Kuhar

Svetovalka za odnose z javnostmi

Oddelek za revizijske zadeve

Tatjana Falout Lenaršič, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka Državne revizijske komisije
 

Mateja Horvat, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije 
 

Kaja Hriberšek, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Vanja Jotanović, mag. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Ana Lekše, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Vojko Maksimčuk, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec Državne revizijske komisije
Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Jacinta Pilih, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Tomaž Samec, univ. dipl. prav.

Svetovalec Državne revizijske komisije
 

Špela Zaloker, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Oddelek za prekrškovne zadeve:

mag. Zlata Jerman

Vodja oddelka za prekrškovne zadeve
Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Ljudmila Korenjak, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Nataša Krajnc, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Teja Piskar, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Marko Zupanc, univ. dipl. prav.

 Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve:

Slavka Kovačič, univ. dipl. ekon.

Sekretarka Državne revizijske komisije
 

Mag. Anita Kozel

Strokovna sodelavka Državne revizijske komisije
 

Irena Krasnik

Upravna administratorka
 

Helena Emilija Oberstar, mag. prav.

Svetovalka za pravne in kadrovske zadeve