Zaposleni

Svetovalci:

Tatjana Falout Lenaršič, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka Državne revizijske komisije

Mateja Horvat, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije 

Kaja Hriberšek, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Vanja Jotanović, mag. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Vojko Maksimčuk, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Jacinta Pilih, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Tomaž Samec, univ. dipl. prav.

Svetovalec Državne revizijske komisije

Špela Zaloker, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Marko Zupanc, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Andraž Žvan, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Oddelek za prekrškovne zadeve:

mag. Zlata Jerman

Vodja oddelka za prekrškovne zadeve

Ljudmila Korenjak, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Nataša Krajnc, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Teja Piskar, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

podporne službe:

Irenca Dolničar

Vodja vpisnika

Nataša Gladek, dipl. upr. ved

Sekretarka kabineta predsednika

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Svetovalka predsednika Državne revizijske komisije

Slavka Kovačič, univ. dipl. ekon.

Sekretarka Državne revizijske komisije

Mag. Anita Kozel

Strokovna sodelavka Državne revizijske komisije

Irena Krasnik

Upravna administratorka

mag. Tadeja Kuhar

Svetovalka za odnose z javnostmi

Helena Emilija Oberstar, mag. prav.

Svetovalka za pravne in kadrovske zadeve