EN
Številka: 018-047/2021

Naziv naročnika

Mestna občina Ljubljana


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.


Predmet javnega naročila

Izbira koncesionarja za izvedbo projekta vzpostavitve in upravljanja javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana


Natisni stran