EN

018-285/2011 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-285/2011-12
Datum: 23. 9. 2011

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca GOI del z dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme za objekt novogradnja UKC Maribor - onkologija in radioterapija" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Strabag, gradbene storitve, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 23. 9. 2011

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca GOI del z dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme za objekt novogradnja UKC Maribor - onkologija in radioterapija" v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja Strabag, gradbene storitve, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana se ustavi.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 13. 7. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7837/2011, in 16. 7. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 135-224310) še pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo in predlagal razveljavitev ekonomsko-finančnega pogoja glede bonitetne ocene, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov.

Naročnik je s sklepom št. IG-790/08-11 z dne 31. 8. 2011 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. IG-792/08-11 z dne 31. 8. 2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 9. 2011 opredelil do odločitve o zahtevku za revizijo, z vlogo z dne 12. 9. 2011 pa se je opredelil do naročnikove vloge št. NK-842/11 z dne 9. 9. 2011.

Naročnik je z dopisom št. NK-856/11 z dne 13. 9. 2011 Državno revizijsko komisijo seznanil, da je zadržal postopek oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo "Umik revizijskega zahtevka" z dne 21. 9. 2011, vloženo brez pooblaščenca, sporočil, da umika zahtevek za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca GOI del z dobavo in montažo medicinske in nemedicinske opreme za objekt novogradnja UKC Maribor - onkologija in radioterapija" tudi v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja Strabag, gradbene storitve, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana ustavila. Pred tem je Državna revizijska komisija namreč revizijski postopek postopka oddaje tega javnega naročila ustavila že v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana (sklep št. 018-285/2011-6 z dne 8. 9. 2011).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 23. 9. 2011

Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana,
- Gorenje GTI, d. o. o., Partizanska 12, 3320 Velenje,
- GH Holding, d. d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana,
- Interexport, d. o. o., Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda,
- v arhiv, tu.

Natisni stran