EN
30. 5. 2022

DKOM zavrgla zahtevek za revizijo vlagatelja Riko v zadevi »Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško«,ki ga izvaja naročnik ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, zahtevek za revizijo vlagatelja Riko, d.o.o., Ljubljana, zavrgla.

Naročnik je postopek zaključil brez oddaje naročila, saj je prejel le ponudbo vlagatelja Riko, d.o.o., ki jo je zavrnil kot nedopustno, ker jepresegala zagotovljena sredstva in ker vlagatelj naj ne bi sprejel roka izvedbe javnega naročila. 

Vlagatelj Riko, d.o.o., je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da bi morala biti njegova ponudba označena za nedopustno zgolj iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev. Ker je vlagateljeva ponudba nedopustna že iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev, vlagatelju ne more nastati škoda, če je njegova ponudba označena za nedopustno tudi iz razloga, povezanega z rokom za izvedbo javnega naročila. Državna revizijskakomisija je zato zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zahtevek za revizijo vlagatelja Riko, d.o.o., zavrgla.

Natisni stran