EN
26. 5. 2022

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja IVC in zavrgla zahtevek za revizijo vlagatelja SŽ - ŽGP v zadevi »Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper«, ki ga izvaja naročnik 2TDK, d.o.o., Ljubljana, zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja IVC, d.o.o., Ljubljana, in zavrgla zahtevek za revizijo vlagatelja SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., Ljubljana.

Naročnik je v postopku edino prejeto ponudbo vlagatelja SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., zavrnil kot nedopustno in zaključil postopek brez oddaje javnega naročila.

Vlagatelj IVC, d.o.o., je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da sistem e-JN (Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije) eno uro pred potekom roka za predložitev ponudb ni deloval. V postopku pravnega varstva je bilo ugotovljeno, da vlagatelj ni mogel oddati ponudbe zaradi neupoštevanja navodil za uporaba sistema e-JN. Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo vlagatelja IVC, d.o.o., zavrnila.

Vlagatelj SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., se je z zahtevkom za revizijo zavzemal, da naročnik po neuspešnem odprtem postopku odda javno naročilo po postopku, za katerega ne objavi obvestila o javnem naročilu in v katerega povabi le tega vlagatelja. Vlagatelju ne more nastati škoda, če naročnik javnega naročila ne odda po postopku, za izvedbo katerega se je zavzemal vlagatelj. Naročnik mora oddati javno naročilo po enem od postopkov, določenih v 39. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v katerem ima vlagatelj možnost sodelovanja in s tem dodelitve javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zahtevek za revizijo vlagatelja SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., zavrgla.

Natisni stran