Zaposleni

Državno revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani, ki imajo status državnega funkcionarja. Njihov mandat je osem let in so lahko ponovno imenovani. Predsednika in člane imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog komisije, pristojne za mandate in volitve. Poleg predsednika in članov so na Državni revizijski komisiji zaposleni še svetovalci in podporno osebje.

 

 

Predsednik in člani:

Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.

Članica Državne revizijske komisije

mag. Gregor Šebenik

Član Državne revizijske komisije

dr. Mateja Škabar

Članica Državne revizijske komisije

Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.

Članica Državne revizijske komisije

svetovalci:

Tatjana Falout Lenaršič

Višja svetovalka Državne revizijske komisije

Mateja Horvat

Svetovalka Državne revizijske komisije 

Kaja Hriberšek

Svetovalka Državne revizijske komisije

mag. Zlata Jerman

Vodja oddelka za prekrškovne zadeve

Ljudmila Korenjak

Svetovalka Državne revizijske komisije

Vida Kostanjevec

Svetovalka predsednika Državne revizijske komisije

Vojko Maksimčuk

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Helena Emilija Oberstar

Svetovalka Državne revizijske komisije

Jacinta Pilih

Svetovalka Državne revizijske komisije

Teja Piskar

Svetovalka Državne revizijske komisije

Ivan Radulović

Svetovalec Državne revizijske komisije

Tomaž Samec

Svetovalec Državne revizijske komisije

Borut Smrdel

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Špela Zaloker

Svetovalka Državne revizijske komisije
 

Marko Zupanc

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Andraž Žvan

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

podporne službe:

Irenca Dolničar

Vodja vpisnika

Nataša Gladek

Vodja pisarne predsednika

Slavka Kovačič

Sekretarka Državne revizijske komisije

Mag. Anita Kozel

Strokovna sodelavka Državne revizijske komisije

Irena Krasnik

Upravna administratorka