J. B. J. in B. B. proti Evropskemu parlamentu

T‑726/15

 „Javna naročila storitev – Pogodba o nepremičnini – Postopek javnega razpisa – Postopek s pogajanji brez objave obvestila o javnem naročilu – Prostori za Hišo Evropske unije v Ljubljani – Zavrnitev predloga po pregledu lokalnega trga – Oddaja naročila drugemu ponudniku – Nepreučitev dokumentov, ki so bili priloženi predlogu – Napačna uporaba prava – Očitna napaka pri presoji“

 

Sodba v slovenščini