Nemčija proti Komisiji

T-258/06

V sodbi T-258/06 se je sodišče opredeljevalo do tožbe Nemčije zoper Razlagalno sporočilo Komisije o zakonodaji Skupnosti, ki se nanaša na oddajo javnih naročil, ki niso ali so zgolj delno zajeta v smernicah o javnih naročilih.

Celotno besedilo sodbe.