Capgemini Nederland BV proti Komisiji

T-447/04 R

V postopku izdaje začasne odredbe za zaustavitev izvajanja odločitve naročnika in pogodbe o izvedbi javnega naročila mora tožnik kumulativno izkazati prima facie utemeljenost zahtevka in okoliščine, ki kažejo na nujnost izdaje začasne odredbe. Če tožnik ne izkaže, da bi moralo biti naročilo v primeru utemeljenosti zahtevka oddano njemu, če tožnik v primeru razveljavitve naročnikove odločitve nima zgolj možnosti zahtevati odškodnino in če bi tožnik lahko pravno sredstvo vložil že pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, ni mogoče šteti, da so podani razlogi nujnosti.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku