Consorzio G. f. M. proti Ministero della Difesa, La Cascina Soc. coop. arl

C-228/04

09.02.2006

Javna naročila storitev – Direktiva 92/50/EGS – Člen 29, prvi odstavek, točki (e) in (f) – Obveznosti ponudnikov storitev – Plačilo prispevkov za socialno varnost ter davkov in dajatev

 

 

Združena z zadevo C-226/04 La Cascina Soc. coop. arl, Zilch Srl proti Ministero della Difesa in drugim.