Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

C-188/04

27.10.2005

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 93/37/EGS – Javna naročila gradenj – Koncesije gradenj – Pravila v zvezi z objavami

 

 

Združena z zadevo C-187/04 Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki.