Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji

C-574/10

15.10.2012

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/18/ES – Javna naročila storitev – Arhitekturne in inženirske storitve – Izvedba študije, zasnove in nadzora na projektu za obnovo stavbe v javni lasti – Izvedba projekta v več fazah zaradi proračunskih razlogov – Vrednost naročila

 

 

Ker je občina Niederhausen oddala javno naročilo arhitekturnih storitev, ki se nanašajo na obnovo stavbe v javni lasti, poimenovane "Authalle", ki se nahaja na območju te občine, njegova vrednost pa presega prag, določen v členu 7, alinea b, Direktive 2004/18/EU [...] , ne da bi uporabila obvestila o naročilu na ravni Evropske unije, Zvezna republika Nemčija ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 2, 9 in 20, branih v povezavi s členi od 23 do 53, te direktive.

 

 

Sodbe v slovenščini ni (prevod Dkom).

Jezik postopka: nemščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodbe v italijanščini ni.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.