Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

C-525/03

27.10.2005

Neizpolnitev obveznosti države – Nacionalna pravila, ki prenehajo pravno učinkovati pred iztekom roka, določenega v obrazloženem mnenju – Nedopustnost tožbe

 

 

Tožba se zavrže kot nedopustna.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.