Werner Hackermüller and Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG

C-249/01

Organ, ki v državi članici zagotavlja pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, v revizijskem postopku ne more označiti ponudbe vlagatelja zahtevka za pravno varstvo kot nepravilne in mu na tej podlagi odkloniti pravno varstvo, če ponudbe kot nepravilne ni pred tem izločil že naročnik.

Sodišče ES je v sodbi C 249/01, Werner HackermĂĽller and Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH fĂĽr den Donauraum AG odločilo, da člen 1(3) Direktive 89/665 ne dovoljuje zavrnitve sodelovanja v revizijskih postopkih, določenih z direktivo, ponudniku, ki izpodbija zakonitost odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, v katerem njegova ponudba ni bila ocenjena kot najugodnejša, iz razloga, ker bi moral naročnik njegovo ponudbo že na začetku izločiti iz drugih razlogov (op. Državne revizijske komisije: pa je ni izločil) in posledično ni bil oškodovan, niti mu oškodovanje zaradi zatrjevane kršitve ni grozilo. V revizijskem postopku, do katerega torej ima pravico, je ponudniku treba dovoliti, da izpodbija razloge za izločitev, na podlagi katerih namerava organ pravnega varstva v postopkih revizije zaključiti, da ponudnik ni bil oškodovan, niti mu oškodovanje zaradi domnevne kršitve ni grozilo.


Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku