Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

C-214/00

Sodišče ES je presodilo, da Kraljevina španija ni sprejela ukrepov, potrebnih za ravnanje v skladu z določili členov 1 in 2 Direktive 89/665, s tem:

- ko ni razširila sistema revizijskih postopkov, predvidenih s to direktivo, na odločitve, ki jih sprejmejo družbe zasebnega prava, ustanovljene za poseben namen izpolnjevanja potreb javnega interesa, ki niso industrijske ali gospodarske narave, ki imajo pravno osebnost in so v pretežni meri financirane s strani javnih oblasti ali drugih oseb javnega prava ali pa jih slednje nadzorujejo, ali imajo vodilni, upravni ali nadzorni odbor, katerega več kot polovico članov imenujejo javne oblasti ali druge osebe javnega prava, in

- ko je možnost, da se začasne odredbe izdajo v zvezi z odločitvami, ki jih sprejme naročnik, kot splošno pravilo, podredila obveznosti poprejšnje pritožbe zoper odločitev naročnika.


Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku