Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH and Others & Autobahnen- und SchnellstraĂźen-Finanzierungs-AG

C-410/01

Sodišče ES je presodilo, da določilo člena 1(3) Direktive 89/665/EEC prepoveduje, da se za podjetje, ki se je udeležilo postopka oddaje javnega naročila, šteje, da je izgubilo interes za pridobitev tega javnega naročila iz razloga, ker se pred začetkom revizijskega postopka po tej direktivi ni udeležilo posebnega pomirjevalnega postopka.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku