Nekateri članki v zvezi z odločitvami Sodišča ES na področju javnih naročil

C-315/01, GAT proti ÖSAG [URL link=\"http://www.ius-software.si/BAZE/LITE/K/iRevE16020040004.htm\" TARGET=\"_blank\"]
članek: Sodbe Sodišča ES kot argument pri odločanju Državne revizijske komisije, dr. Aleksij Mužina, Evro pravna praksa, letnik 2004, št.4, stran 37-38[/URL]

C-76/81, Transporoute proti Minister on public works.
C-103/88, Fratelli Costanzo SpA proti Comune di Milano
C-295/89, Dona Alfonso di Dona Alfonso & Figli proti Consorzio per lo sviluppo industriale del comunedi Monfalcone
C-304/96, HERA s.p.a. proti Unita sanitaria Locale
C-94/99, ARGE Gewasserschutz proti Bundesministerium fur Land und orstwirtschaft
članek: Javna naročila - institut neobičajno nizke cene, dr. Aleksij Mužina, Evro pravna praksa, letnik 2004, št.1, stran 55-57

C-314/01, Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner proti Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Bietergemeinschaft EDS/ORGA
članek: Javna naročila - kršitve evropskega prava v revizijskem postopku, dr. Aleksij Mužina, Evro pravna praksa, letnik 2004, št.3,stran 57-59

C-230/03, Grossman Air Service
članek: Postopki revizije javnih naročil -- izkazovanje pravnega interes, CvetkoviÄ? Lidija, Evro pravna praksa, letnik 2004, številka 6, stran 47

C-373/00, Adolf Truley GmbH proti Bestattung Wien GmbH
članek: Javno podjetje kot javni naročnik, CvetkoviÄ? Lidija, Evro pravna praksa, letnik 2004, številka 2, stran 44

C-21/03 in C-34/03, Fabricom SA proti državi Belgiji
članek: Sprememba položaja pripravljalca razpisne dokumentacije?, dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, letnik 2005, številka 14/15, stran 13

C-360/96, Gemeente Arnhem
C-107/98, Teckal Srl proti Comune di Viano
C-380/98, The Queen proti H.M. Treasury, University of Cambridge
C-84/03, Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini španiji
C-26/03, Stadt Halle in drugi
C-458/03, Parking Brixen GmbH
C-29/04, Komisija ES proti Avstriji
članek: Oddaja javnega naročila javnemu podjetju v luči odločitev Sodišča ES, Marko Žvipelj, Pravna praksa, letnik 2005, številka 35