Strabag AG in Kostmann GmbH proti Oesterreichische Bundesbahnen

C-462/03 in C-463/03

Direktiva 93/38 EEC o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju velja za naročnike, ki so javni naročniki ali javna podjetja, ki izvajajo eno od dejavnosti, naštetih v drugem odstavku 2. člena direktive. Uporaba direktive 93/38 EEC je odvisna od dejavnosti, ki jo izvaja naročnik, ter od povezave med to dejavnostjo in naročilom, ki ga namerava oddati naročnik. Če naročnik izvaja eno od dejavnosti, ki so naštete v drugem odstavku 2. člena direktive, in pri izvajanju te dejavnosti namerava oddati naročilo blaga, storitev ali gradenj, se za to naročilo uporabljajo določila direktive 93/38 EEC. Če naročnik ne izvaja teh dejavnosti, se za naročila uporabljajo določbe direktiv javnih naročilih blaga, gradenj in storitev.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku