Koppensteiner GmbH proti Bundesimmobiliengesellschaft mbH

C-15/04

Organ, ki je v državi-članici pristojen za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, je pri odločanju v posamezni zadevi dolžan spregledati uporabo (ne uporabiti) tiste določbe nacionalnega prava, ki onemogočajo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz členov 1(1) in 2(1)(b) Smernice Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, dopolnjene s Smernico Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku