Grossman Air Service

C-230/02

Določila členov 1(3) in 2(1)(b) Direktive Sveta 89/665/EEC morajo biti interpretirana tako, da ne prepovedujejo obravnavati osebe kot da je - potem ko je bilo javno naročilo že oddano - izgubila pravico do pravnega varstva v revizijskem postopku, če ni sodelovala v postopku oddaje javnega naročila iz razloga, da ni mogla ponuditi vseh razpisanih storitev, ker so bila določila v razpisni dokumentaciji domnevno diskriminatorna, pa se glede tega ni pritožila že pred oddajo javnega naročila.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku