Komisija EU proti Avstriji

C-212/02

Pravica do revizije je neodvisna od možnosti uveljavljanja odškodninske sankcije po sklenitvi pogodbe. Ponudniki (kandidati) morajo biti z odločitvijo o oddaji javnega naročila pravočasno seznanjeni. Med obvestilom in sklenitvijo pogodbe mora preteči razumno obdobje, ki ponudniku omogoča, da se pred sklenitvijo pogodbe odloči, ali bo od organa pravnega varstva zahteval izdajo začasne odredbe, ki bi takšno sklenitev preprečila. Učinkovitost pa ni odvisna le od dolžine časovnega intervala, v katerem lahko ponudniki (kandidati) uveljavljajo pravno varstvo, temveč tudi od naročnikove obveznosti, da o svojih odločitvah o postopku oddaje javnega naročila ponudnike obvesti. Samo na takšen način je pravno varstvo učinkovito zagotovljeno.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku