Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- GmbH (HI) proti Stadt Wien

C-92/00

Sodišče ES je v navedeni zadevi dne 18. junija 2002 podalo interpretacijo Direktive 89/665/EEC. Postavilo se je na stališče, da mora država pravno varstvo, kot ga narekuje navedena direktiva, zagotoviti v enaki meri tudi zoper odločitve o tem, da se javno naročilo ne dodeli, med drugim tudi tako, da lahko organ pravnega varstva (v primeru kršitve prava Skupnosti o javnih naročilih oziroma nacionalnih predpisov, ki to pravo implementirajo) takšno odločitev razveljavi.
Sodišče ES pa je ob tem dodalo, da nacionalna ureditev, ki organom pravnega varstva v takšnih primerih omogoča zgolj presojo morebitne arbitrarnosti odločitve o tem, da se javno naročilo ne podeli, ni skladna z direktivo 89/665/EEC. Menilo je, da tako ozko presojo ne dopuščata niti besedilo niti duh te direktive. Sodišče pa ni odgovorilo na vprašanje, na kakšen način je potrebno pravno varstvo zagotoviti, temveč zgolj opozorilo, da morata biti pri tem spoštovana zlasti načelo enakopravnosti in učinkovitosti.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku