SA Constructions et entreprises industrielles (CEI) in drugi proti Société coopérative

27/86, 28/86 in 29/86

Sodišče je odločilo, da so reference, ki omogočajo ugotovitev ponudnikovega finančno-ekonomskega položaja, v 25. členu Direktive Sveta 71/305/EEC z dne 26. julija 1971, ki ureja postopke oddaje javnih naročil gradenj, naštete le primeroma in ne izčrpno. Nadalje je Sodišče poudarilo, da je v skladu z navedenim členom Direktive izjava ponudnika o skupni vrednosti del, ki so mu dodeljena, lahko zahtevana kot referenca, in da nobeno določilo Direktive ne prepoveduje državi članici določiti skupnost vrednost del (gradenj), ki jih ponudnik lahko naenkrat izvaja. Členi 25, 26 (d) in 28 Direktive 71/305/EEC naj bodo interpretirani na način, da ne prepovedujejo naročniku zahtevati od ponudnika, ki je priznan v drugi državi članici, dokaz, da ima njegovo podjetje svoj zagotovljen minimalni kapital, delovno silo in vodilne kapacitete, zahtevane po nacionalnem pravu, četudi je ta isti ponudnik priznan v državi članici njegovega sedeža kot pripadnik razreda ponudnikov, ekvivalentnega tistemu razredu, ki se za oddajo določene vrednosti gradenj zahteva po nacionalnem pravu.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku