Unitron Scandinavia A/S, 3-S A/S, Danske Svineproducenters serviceselskab proti Ministeriet for FĹ?devarer, Landbrug og Fiskeri

C-275/98

Sodišče je odločilo, da je določba drugega odstavka 2. člena Direktive 93/36/EEC glede področja uporabe neodvisna od določb Direktive 92/50/EEC, ter da mora biti citirana določba interpretirana tako, da mora naročnik, ki podeljuje izključne ali posebne pravice na področju oddaje storitev osebi, ki ni naročnik, zavezati tako osebo, da ravna pri nabavah skladno z načelom nediskriminatornosti na podlagi nacionalnosti. Hkrati je Sodišče poudarilo, da pa določba od take osebe ne zahteva, da pri nabavljanju blaga upošteva postopke oddaje naročil, določene z Direktivo 93/36/EEC.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku