018-004/2022

opravilna številka zadeve

018-004/2022

naziv naročnika

Plinovodi, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d.

predmet javnega naročila

Izvedba omrežja za prenos podatkov