018-003/2022

opravilna številka zadeve

018-003/2022

naziv naročnika

Občina Postojna

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve

predmet javnega naročila

IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT KOLESARSKA POT POSTOJNA - HRUŠEVJE - GROBIŠČE - ZAGON