018-002/2022

opravilna številka zadeve

018-002/2022

naziv naročnika

DARS, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

STRABAG gradbene storitve d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever; sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo