018-001/2022

opravilna številka zadeve

018-001/2022

naziv naročnika

Občina Zagorje ob Savi

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

AVTOBUSNO PREVOZNIŠTVO MIRAN ZUPAN S.P.

predmet javnega naročila

PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2025, v skopu 2