018-200/2021

opravilna številka zadeve

018-200/2021

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CLEANING družba za storitve in trgovino d.o.o.

predmet javnega naročila

Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja prostorov UL FRI in objekta X z okolico