018-198/2021

opravilna številka zadeve

018-198/2021

naziv naročnika

Zdravstveni dom Litija

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Siemens Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup RTG aparata