018-193/2021

opravilna številka zadeve

018-193/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Scapelab IN, integralno načrtovanje d.o.o.

predmet javnega naročila

Javni natečaj za NOVO SODNO STAVBO LJUBLJANA