018-191/2021

opravilna številka zadeve

018-191/2021

naziv naročnika

SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d.o.o.

predmet javnega naročila

Definiranje politike transfernih cen z implementacijo