018-188/2021

opravilna številka zadeve

018-188/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GARNOL, inženiring, gradnje in kadri, d.o.o.

predmet javnega naročila

Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja In varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 5