018-187/2021

opravilna številka zadeve

018-187/2021

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GARNOL, inženiring, gradnje in kadri, d.o.o.

predmet javnega naročila

A-157/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 4