018-186/2021

opravilna številka zadeve

018-186/2021

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

FARMAKEM, proizvodnja, posredništvo in storitve, d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP FARMACEVTSKE SUBSTANCE KANABIDIOL